2024 TMTS Taiwan Int'l Machine Tool Show

2024 TMTS 台灣國際工具機展

2024 TMTS 台湾国际工具机展

2024 TMTS 台湾国际工具机展

  • 2024年3月27日-31日
  • 台北南港展览馆1馆1楼
  • 摊位号码:J1205

开合精密将在2024年3月27日-31日于TMTS 2024 台湾国际工具机展与大家见面!诚挚欢迎您的到来~

Top